Tin tức

You are here

Đảng ủy

Liên hệ
Địa chỉ: 
Tầng 3 nhà A1
Điện thoại: 
031.3829493

63 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và tầm vóc. Từ một chi bộ cơ sở được thành lập năm 1956, Đảng bộ Trường đã được giao quyền Đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2008 và trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2014. Hiện nay Đảng bộ Trường có 38 tổ chức cơ sở Đảng trong đó 6 Đảng bộ cơ sở,  32 chi bộ cơ sở với tổng số Đảng viên tính đến tháng 12/2018 là 878 Đảng viên, trong đó có 713 Đảng viên là CB, GV, thuyền viên và 165 Đảng viên là sinh viên.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường đã trải qua 26 kỳ đại hội với nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, nhưng ở thời kỳ nào cũng vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng sáng tạo các nghị quyết Trung ương, Thành ủy, của Đảng ủy Trường vào tình hình thực tế, phát huy nội lực, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể thực hiện thắng lợi nghị quyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Công tác giáo dục chính trị tư  tưởng và tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được nâng lên rõ rệt. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện tích cực. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được chú trọng; công tác đảng viên, nhất là phát triển đảng viên được thực hiện tốt, số lượng và chất lượng ngày càng tăng. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường. Việc tổ chức kiểm điểm theo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ được Đảng ủy Trường quan tâm. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã được bổ nhiệm vào vị trí cán bộ chủ chốt trong Trường.

Năm 2015, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã long trọng tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới căn bản, toàn diện; khẳng định thương hiệu, nâng cao vị thế; tạo nền tảng xây dựng trường đại học trọng điểm quốc gia - điểm đến tin cậy của người học”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXV (giai đoạn 2010 - 2015), đi sâu phân tích, làm rõ những mặt còn khuyết điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực; xác định mục tiêu phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và trong những năm tiếp theo. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXVI gồm 26 đồng chí đại diện cho trí tuệ và khối đoàn kết của toàn Đảng bộ..

Với truyền thống vẻ vang và tự hào là trường đại học Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ Trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hải Phòng, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã, đang, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Đảng bộ Trường thành Đảng bộ Trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi những mục tiêu xây dựng Trường trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia, xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và trong khu vực. Từ đó Đảng bộ Nhà trường viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Lê Quốc Tiến

BTĐU

 1.  

Phạm Xuân Dương

PBTĐU

 1.  

Hoàng Văn Thủy

PBTĐU

 1.  

Nguyễn Khắc Khiêm

UVTV

 1.  

Phạm Ngọc Tuyền

UVTV

 1.  

Nguyễn Viết Thành

UVTV

 1.  

Nguyễn Trí Minh

UVTV

 1.  

Nguyễn Hồng Vân

UVTV

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Lê Quốc Tiến

BTĐU

 1.  

Phạm Xuân Dương

Phó BT

 1.  

Hoàng Văn Thủy

Phó BT

 1.  

Phạm Ngọc Tuyền

UVBTV

 1.  

Nguyễn Viết Thành

UVBTV

 1.  

Nguyễn Khắc Khiêm

UVBTV

 1.  

Nguyễn Trí Minh

UVBTV

 1.  

Nguyễn Hồng Vân

UVBTV

 1.  

Nguyễn Mạnh Cường

UVBCH

 1.  

Trần Anh Dũng

UVBCH

 1.  

Đào Văn Tuấn

UVBCH

 1.  

Đỗ Quang Khải

UVBCH

 1.  

Khiếu Hữu Triển

UVBCH

 1.  

Lê Văn Điểm

UVBCH

 1.  

Bùi Đình Hoàn

UVBCH

 1.  

Hoàng Thị Ngọc Diệp

UVBCH

 1.  

Phan Văn Chiêm

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

UVBCH

 1.  

Phạm Trọng Tài

UVBCH

 1.  

Trương Công Mỹ

UVBCH

 1.  

Đinh Thị Hải Yến

UVBCH

 1.  

Nguyễn Tuyết Minh

UVBCH

 1.  

Nguyễn Vương Thịnh

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

UVBCH

 1.  

Nguyễn Minh Đức

UVBCH

 1.  

Nguyễn Hữu Tuân

UVBCH

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

1

Phạm Ngọc Tuyền

CNUBKT

2

Phạm Trọng Tài

PCN UBKT

3

Phạm Văn Thuần

UV

4

Nguyễn Đại Việt

UV

5

Phạm Huyền Châm

UV

 

DANH SÁCH CÁC CHI, ĐẢNG BỘ

STT

TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ

1

ĐB ISALCO

2

ĐB Khoa Hàng hải

3

ĐB Khoa Máy tàu biển

4

ĐB Khoa Điện-Điện tử

5

ĐB Khoa Kinh tế

6

ĐB Trường CĐ VMU

7

CB Khoa Quản trị - Tài chính

8

CB Khoa Công trình

9

Chi bộ Khoa Đóng tàu

10

CB Khoa Khoa Ngoại ngữ

11

CB Khoa Công nghệ thông tin

12

CB Khoa Lý luận chính trị

13

CB Khoa Cơ sở cơ bản

14

Chi bộ Sau Đại học - KHCN

15

Chi bộ Phòng Tổ chức - HC

16

CB Phòng Đào tạo

17

CB Phòng Quản trị thiết bị

18

CB Phòng Quan hệ quốc tế

19

CB Phòng Thanh tra và ĐBCL

20

CB Công tác sinh viên

21

CB Kế hoạch - Tài chính & Y tế

22

Chi bộ VP Đảng – Đoàn thể

23

CB Ban quản lý dự án Hàng hải

24

CB Viện Môi Trường

25

CB Viện Cơ khí

26

Chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao

27

CB Đào tạo quốc tế

28

Chi bộ Viện NCKH và CNHH

29

Chi bộ Viện KHCN tàu thủy

30

CB Thư viện

31

CB Nhà xuất bản

32

CB Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

33

CB Trung tâm Giaos dục thường xuyên

34

CB TT giáo dục thể chất

35

CB TT Giáo dục Quốc phòng và An ninh

36

CB TT Cơ khí thực hành

37

CB Công ty VINIC

38

CB IMET -  Ngoại ngữ