Tin tức

You are here

Đảng bộ Trường ĐHHHVN đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong hai ngày 6,7/08/2015, Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015–2020. 235 đại biểu đại diện cho 800 đảng viên của Đảng bộ Trường đã tham dự Đại hội.  Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Đình Bích- UVTV, Phó chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải dự và chỉ đạo Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lương Công Nhớ- Bí thư Đảng uỷ Khoá XXV nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế, tận dụng thời cơ và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXV đề ra. Đảng ủy trường chỉ đạo đổi mới cơ bản công tác quản lý đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức thi, đánh giá kết quả học tập của người học. Trường chỉnh sửa 53 chương trình đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông, sửa đổi quy chế đào tạo theo hướng đơn giản hóa các quy trình quản lý, tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong việc đánh giá kết quả học tập, cải tiến quy trình xét tốt nghiệp cho sinh viên. Chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng lên rõ rệt, riêng năm học 2014-2015, tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi hơn 64%. Nhà trường thực hiện đào tạo hệ chất lượng cao, chương trình đào tạo tiên tiến. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện công khai chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành đào tạo, trong đó yêu cầu về tiếng Anh và Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế. Trong nhiệm kỳ, trường mở và tuyển sinh 17 chuyên ngành đào tạo mới, nâng tổng số 37 chuyên ngành đào tạo của nhà trường. Đảng bộ nhà trường chú trọng công tác đào tạo sau đại học. Trong nhiệm kỳ, mở thêm 3 ngành đào tạo tiến sĩ, 5 ngành đào tạo thạc sĩ, tổ chức đào tạo, cấp bằng cho 1.048 thạc sĩ, 3 tiến sĩ. Công tác tuyển sinh được chú trọng đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ qua tuyển được 1.700 học viên cao học, 54 nghiên cứu sinh.

Đảng ủy chỉ đạo Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải, Viện Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học công nghệ tàu thủy, Phòng Khoa học - Công nghệ, các khoa chuyên môn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong công tác sinh viên, đã chú ý tới việc giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên, rèn luyện kỹ năng sống, sáng tạo trong học tập. Hằng năm có khoảng 700 sinh viên đạt danh hiệu khá, giỏi, gần 400 lượt sinh viên tham gia kỳ thi Olympic các môn học cấp trường và quốc gia. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Trong đó, tư duy và quan điểm hợp tác có nhiều điểm đổi mới, từ hợp tác viện trợ sang quan hệ song phương, trao đổi giảng viên, sinh viên, tuyển sinh viên quốc tế đến học tập tại trường để nâng cao uy tín và vị thế nhà trường.

Đảng bộ quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đoàn kết của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đảng ủy chỉ đạo phân cấp quản lý, từng bước giao quyền tự chủ cho các đơn vị, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện cải tiến phương thức quản lý, điều hành của các phòng ban, khoa, trung tâm, công ty trong trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm xây dựng môi trường làm việc hiệu quả - hài hòa - thân thiện.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức của Đảng bộ trường có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được nâng lên rõ rệt. Vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện tích cực. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được chú trọng, công tác đảng viên, nhất là phát triển đảng viên được thực hiện tốt, số lượng và chất lượng tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Hiện, Đảng bộ Trường đại học Hàng hải Việt Nam có 36 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 800 đảng viên, trong đó có 695 đảng viên là cán bộ giảng viên, 105 đảng viên là sinh viên. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường. Việc tổ chức kiểm điểm theo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức cán bộ được đổi mới. Đảng ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ chú trọng giới thiệu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ chuyên môn tốt. Trong nhiệm kỳ qua, có 146 giảng viên tốt nghiệp cao học, 35 giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 28 nhà giáo được công nhận phó giáo sư, 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

Nhà trường đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên trường thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đồng thời được Thủ tướng chính phủ đưa vào danh sách các trường đại học để xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Đảng ủy Trường đã chủ động đề xuất để Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Trường trở thành trường trọng điểm quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích, những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của Đảng bộ Nhà trường đối với Thành phố trong những năm qua. Đảng bộ trường cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 26; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên về vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Nhà trường và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên; công tác phát triển đảng viên trên mọi lĩnh vực, nhất là đảng viên sinh viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từng bước xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện thành công chiến lược kinh tế biển của thành phố và đất nước.

Cũng tại Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh những nhiệm vụ Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đó là: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Trường thực sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là đẩy mạnh triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, gắn với sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và công việc hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người học. Tiếp tục phấn đấu mục tiêu phát triển Nhà trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành trung tâm hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ biển.Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển, phát triển khoa học – công nghệ biển theo yêu cầu của Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Từng bước phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế để được xếp hạng trong nhóm các trường đại họccủa khu vực Đông Nam Á; Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đại học và Sau đại học, nhất là chương trình tiên tiến và đào tạo chất lượng cao; sớm hoàn thành kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN.

Với tinh thần xây dựng, đoàn kết, Đại hội Đảng bộ Trường đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; bầu đồng chí Lương Công Nhớ là Bí thư Đảng ủy; bầu Phó Bí thư Đảng ủy gồm 02 đồng chí: đ/c Hoàng Văn Thủy và đ/c Phạm Xuân Dương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Ngọc Tuyền là Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ngày 10/8/2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Phạm Trọng Tài là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa rất quan trọng, bản lề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI và Nghị quyết số 34-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện đề án xây dựng trường trọng điểm quốc gia, đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển kinh tế biển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng phát triển Thành phố Hải Phòng trở thành Thành phố Cảng văn minh, hiện đại./.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lương Công Nhớ

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Xuân Dương

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Hoàng Văn Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Lê Quốc Tiến

Uỷ viên Thường vụ

5

Phạm Ngọc Tuyền

Uỷ viên Thường vụ

6

Nguyễn Viết Thành

Uỷ viên Thường vụ

7

Nguyễn Khắc Khiêm

Uỷ viên Thường vụ

8

Nguyễn Trí Minh

Uỷ viên Thường vụ

9

Nguyễn Thanh Thủy

Uỷ viên Thường vụ

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Lương Công Nhớ

Uỷ viên BCH 

Ban Giám hiệu

2

Phạm Xuân Dương

Uỷ viên BCH

Ban Giám hiệu

3

Lê Quốc Tiến

Uỷ viên BCH

Ban Giám hiệu

4

Hoàng Văn Thủy

Uỷ viên BCH

Phòng Tổ chức cán bộ

5

Phạm Ngọc Tuyền

Uỷ viên BCH

Công đoàn trường

6

Nguyễn Viết Thành

Uỷ viên BCH

Hội đồng trường

7

Nguyễn Khắc Khiêm

Uỷ viên BCH

Phòng Đào tạo

8

Nguyễn Trí Minh

Uỷ viên BCH

Khoa Máy tàu biển

9

Nguyễn Thanh Thủy

Uỷ viên BCH

Viện Đào tạo Quốc tế

10

Nguyễn Hồng Vân

Uỷ viên BCH

Khoa Kinh tế

11

Nguyễn Mạnh Cường

Uỷ viên BCH

Khoa Hàng hải

12

Trần Anh Dũng

Uỷ viên BCH

Khoa Điện - ĐTTB

13

Đào Văn Tuấn

Uỷ viên BCH

Khoa Công trình

14

Đỗ Quang Khải

Uỷ viên BCH

Khoa Đóng tàu

15

Khiếu Hữu Triển

Uỷ viên BCH

Trường CĐ Nghề VMU

16

Lê Văn Điểm

Uỷ viên BCH

Viện Cơ khí

17

Bùi Đình Hoàn

Uỷ viên BCH

Viện Môi trường

18

Hoàng Thị Ngọc Diệp

Uỷ viên BCH

Khoa Ngoại ngữ

19

Phan Văn Chiêm

Uỷ viên BCH

Khoa Lý luận chính trị

20

Đinh Khắc Minh

Uỷ viên BCH

Viện khoa học công nghệ tàu thủy

21

Nguyễn Văn Tuấn

Uỷ viên BCH

Viện khoa học công nghệ tàu thủy

22

Nguyễn Thanh Sơn

Uỷ viên BCH

Phòng Quan hệ quốc tế

23

Phạm Trọng Tài

Uỷ viên BCH

Phòng Thanh tra

24

Trương Công Mỹ

Uỷ viên BCH

Phòng Công tác sinh viên

25

Đinh Thị Hải Yến

Uỷ viên BCH

Phòng Kế hoạch- Tài chính

26

Nguyễn Tuyết Minh

Uỷ viên BCH

Văn phòng Đảng ủy

27

Nguyễn Vương Thịnh

Uỷ viên BCH

Bí thư Đoàn Thanh niên

Danh sách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam:

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

1

Phạm Ngọc Tuyền

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2

Phạm Trọng Tài

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

3

Phạm Văn Thuần

Ủy ban kiểm tra

4

Phạm Huyền Châm

Ủy ban kiểm tra

5

Nguyễn Đại Việt

Ủy ban kiểm tra