Tin tức

You are here

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in _taxonomy_breadcrumb_generate_breadcrumb() (line 92 of D:\Web\danguy\sites\all\modules\taxonomy_breadcrumb\taxonomy_breadcrumb.inc).

Tọa đàm "Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ ghép"

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 tại Phòng Hội thảo quốc tế số 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ, chi bộ ghép”.

Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ ghép, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc đảng bộ, chi bộ ghép.

Tại buổi Tọa đàm, sau phần phát biểu khai mạc, định hướng các nội dung thảo luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường, các đại biểu đã nghe báo cáo về thực trạng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ ghép thuộc Đảng bộ Trường trong thời gian vừa qua và dự kiến việc cơ cấu các đảng bộ, chi bộ ghép trong thời gian tới. Trong buổi Tọa đàm đã có 18 đại biểu phát biểu ý kiến trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đảng bộ, chi bộ ghép.

Kết thúc Tọa đàm, đồng chí Lương Công Nhớ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà Trường đã kết luận sơ bộ về nhiệm vụ của từng đảng bộ, chi bộ ghép cũng như các giải pháp chung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ ghép trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Một là, đề cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác của cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ và thủ trưởng đơn vị. Xác định đảng bộ, chi bộ là hạt nhân, trọng tâm, trọng điểm để triển khai toàn diện các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ phải nâng cao năng lực, dành thời gian, tâm huyết nghiên cứu văn bản, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng. Đồng chí trưởng đơn vị phải chủ động, đề xuất các nhiệm vụ chính trị của đơn vị với cấp ủy, với chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt, bàn bạc, thảo luận.

Hai là, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt cấp ủy mở rộng (nếu đồng chí lãnh đạo đơn vị không nằm trong cấp ủy). Trong sinh hoạt chi bộ phải làm cho tư tưởng cán bộ, đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật.

Ba là, giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Hàng tháng từng chi bộ phải có kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ cụ thể để các đơn vị có kế hoạch sắp xếp công việc hợp lý. Bí thư chi bộ và chi ủy cần họp bàn, chuẩn bị chu đáo nội dung của từng kỳ họp; cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp ủy vào thực tế của chi bộ. Cần chủ động trong việc nắm tình hình và nhiệm cụ công tác của Nhà trường. Qua đó lựa chọn những vấn đề cần đưa ra bàn bạc trong các kỳ sinh hoạt; tìm cách tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ, tăng cường đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị thuộc đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng. Cần coi trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chủ động bàn với các đơn vị chuyên môn để sinh hoạt chuyên đề thiết thực, có chất lượng, nêu cao vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị trực thuộc. 

Bốn là, chi ủy phải thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo đối với tất cả các đơn vị được phân công phụ trách, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thường xuyên nắm được diễn biến, tư tưởng, tình hình công tác, đời sống của đảng viên, quần chúng; có biện pháp quản lý đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú; chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới không chạy theo số lượng, coi trọng chất lượng.

Năm là, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quyết định của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra; tăng cường tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị chính quyền. Làm tốt công tác đánh giá xếp loại các tổ chức đảng và xếp loại đảng viên hàng năm.