Tin tức

You are here

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2012-2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, kế hoạch số 64 ngày 19/8/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chương trình công tác năm học 2015-2016 của Công đoàn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp giai đoạn 2012-2015, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn giai đoạn 2015-2017, 08h00 ngày 09/12/2015 tại phòng Hội thảo số 3, Công đoàn Trường ĐHHHVN tổ chức “Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp” nhằm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Về dự với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, Trung tâm tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng, Thầy PGS.TS Nguyễn Cảnh Sơn- Phó Hiệu trưởng thường trực Trường ĐHHHVN, Thủ trưởng các đơn vị, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn trường, Ủy ban kiểm tra Công đoàn, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc trong toàn Trường.

Mở đầu Hội nghị là báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ (2012-2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, bổ sung phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2017 của ThS Phạm Ngọc Tuyền- Chủ tịch Công đoàn Trường. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI và Nghị quyết số 34-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của BCH Đảng bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều bước đi, giải pháp tích cực thực hiện công cuộc đổi mới như công tác tuyển sinh, công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện, tái cơ cấu các phòng ban, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được Nhà trường hết sức quan tâm, đã đạt được nhiều kết quả rất cao, ngoài ra còn có nhiều giải pháp quyết liệt để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu chất lượng như xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ và đề án đào tạo 300 tiến sĩ ngoài nước giai đoạn 2015-2014, hỗ trợ kinh phí cho giảng viên học Tiếng Anh đạt IELTS 6.0, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thảo về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và các đánh giá cho các đơn vị đào tạo trong toàn trường, tổ chức hội giảng từ cấp bộ môn đến cấp Trường nhằm phát huy sáng tạo của CB, GV trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và cách đánh giá hướng mới mục tiêu hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất người học, gắn kết đào tạo với thực tiễn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Hội nghị đã lắng nghe tham luận đến từ Khoa Hàng hải, Khoa Điện- Điện tử, Công ty VINIC về việc “phát động hướng ứng có hiệu quả các phong trào nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo”, “Vai trò của công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn triển khai Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho CB, GV giai đoạn 2015-2020”, “Công đoàn thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của NLĐ”. Cũng tại Hội nghị, ThS Trương Công Mỹ- UVTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn, Trưởng phòng CTSV đã đọc các QĐ khen thưởng của LĐLĐ Thành phố (6 cá nhân và 2 tập thể), Tổng LĐLĐ Việt Nam (1 cá nhân), CĐ Giao thông vận tải (1 tập thể và 5 cá nhân), CĐ Giáo dục Việt Nam (1 tập thể và 5 cá nhân).

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng và PGS.TS Nguyễn Cảnh Sơn- Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Nhà trường đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2012-2015, Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị đại biểu Công đoàn Trường khóa XXVIII nhiệm kỳ 2012-2017, góp phần giúp cho vị thế và uy tín của Nhà trường trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo các ngành hàng hải và xuất khẩu thuyền viên.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, trong những năm tới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công đoàn cấp trên và sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường, các đoàn thể quần chúng, sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đoàn viên công đoàn giàu trí tuệ, tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp chung, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội công đoàn Trường lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, góp phần xây dựng thương hiệu trường Đại học Hàng hải Việt Nam bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đời sống của CB, NG và NLĐ ổn định, môi trường giáo dục lành mạnh.