Tin tức

You are here

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 27/11/2015, Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lương Công Nhớ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở cùng hơn 400 cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện được Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) thông qua. Bao gồm các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe NGND.PGS.TS Lương Công Nhớ- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Công Nhớ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, các chủ trương, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 và những kết quả, thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2015./.